De organisatie

Alles over SPSRM

Over ons

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM de landelijke regie over de bevolkingsonderzoeken en screeningsprogramma’s. De prenatale screening is net als veel andere bevolkingsonderzoeken regionaal ondergebracht. De SPSRM is 1 van de 7 regionale centra prenatale screening.

Het doel van de SPSRM is het monitoren en bewaken van de kwaliteit van de prenatale screening en het bieden van ondersteuning aan zorgverleners die werkzaamheden uitvoeren binnen de prenatale screening zoals counseling en het SEO. We geven regelmatig feedback aan zorgprofessionals en richten ons tevens op deskundigheidsbevordering. De RIVM-richtlijnen vormen daarvoor de basis.

Voor meer informatie en inzage in onze en jullie werkzaamheden: Zie het meest recente jaarverslag. Klik hier. 

Bestuur

De SPSRM is een onafhankelijke rechtspersoon. Een zelfstandige stichting die niet is verbonden aan het LUMC. Het bestuur bestaat uit: Hr. Stefan zum Vörde sive Vörding. Het bestuur wordt bijgestaan door de Raad van Toezicht (RvT) en de Contractantenraad (CR)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) ondersteunt het bestuur in haar beslissingen en ziet erop toe dat zij goed functioneert. De exacte taken en bevoegdheden zijn statutair vastgesteld en worden omschreven in het RvT-reglement en het Bestuursreglement. De RvT wordt gevormd door:

Mw. Mr. Charlotte Grezel, voorzitter
Mw. Dr. Titia Cohen- Overbeek
Mw. Dr. Melanie Engels

 

Wil je contact met de Raad van Toezicht, mail dan naar:  rvt@spsrm.nl
Download hier het reglement.

Contractantenraad

De contractantenraad (Raad van Advies) is door het Bestuur aangesteld en vertegenwoordigt de contractanten. Zij adviseert de bestuur en de Raad van Toezicht over prenatale screening op aangeboren aandoeningen, in brede zin. Denk hierbij aan de kwaliteit van de uitvoering van prenatale screening en de communicatie met het werkveld en het regionaal centrum o.a. over de taken en de werkwijze van de SPSRM en de toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied. De contractantenraad wordt gevormd door:

Mw. Caroline Wallaart, klinisch verloskundige en screeningsechoscopiste
Mw. Door den Hartog, 1e-lijns screeningsechoscopist
Mw. Sadiye Demir, 1e-lijns verloskundig counselor
Hr. Wim van Wijngaarden, gynaecoloog

Heb je vragen voor de contractantenraad mail dan naar: contractantenraad@spsrm.nl
Download hier het reglement.

CLBPS

In 2018 hebben de Regionale Centra zich verenigd in de Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale Screening (CLBPS). De CLBPS heeft als doel om de Regionale Centra te ondersteunen bij het uitvoeren van de landelijke taken, zoals het beheren en verder ontwikkelen van het landelijk informatiesysteem (Peridos).

Voor meer informatie

Externe link

Jaarverslagen

Programmastructuur

Namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is RIVM-CvB (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) gedelegeerd eindverantwoordelijke voor de screening (onderzoek ) op down-, edwards- en patausyndroom (NIPT (niet-invasieve prenatale test )) en structureel echoscopisch onderzoek (eerste en tweede trimester SEO (structureel echoscopisch onderzoek )) binnen het programma voor prenatale (tijdens de zwangerschap ) screening. Om die reden heeft het RIVM-CvB de rol van besluitnemer. Het RIVM-CvB borgt dat de rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen het programma worden nageleefd.

Voor meer informatie over de programmastructuur

Externe link
Uitslag NIPT contact Lab