Peridos

Wat is Peridos?

Wat is Peridos?

Peridos – oftewel Perinatologisch Dossier – is de landelijke, digitale database waarin gegevens worden vastgelegd om de kwaliteit en het primaire proces van de screening te verbeteren en te optimaliseren. Peridos bevat de gegevens van zorgverleners en zorginstellingen die een contract hebben met een van de Regionale Centra en de klinische gegevens van zwangeren die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek prenatale screening.

Meer informatie over deze landelijke database, handleidingen, instructies aangaande de NIPT-workflow en veelgestelde vragen (FAQ) vindt u op de website van Peridos.

Wanneer u een overeenkomst hebt voor het uitvoeren van de prenatale screening, krijgt u toegang tot Peridos. Hiermee kunt u uw persoonlijke gegevens inzien, screeningstesten aanvragen, uitslagen inzien en gegevens opladen. Uw Peridos-account is strikt persoonlijk en mag niet met collega’s gedeeld worden. 

Helpdesk

De helpdesk van Peridos is alleen per e-mail te bereiken via helpdesk@peridos.nl. Zij zullen op werkdagen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Indien u persoonsgegevens of andere gevoelige informatie meestuurt, maak dan gebruik van het webformulier. Daarmee komen de gegevens volledig beveiligd in het helpdesksysteem:
naar het Webformulier Helpdesk.

U kunt de Helpdesk Peridos benaderen voor vragen over:
–  correctie foutief ingevoerde BSN en geboortedatum zwangere,
–  notificatie e-mails (bijv. over frequentie en moment),
–  niet gelukte cliëntselectie,
–  de uitslagbrieven,
–  technische problemen (bijv. over opslaan en printen).

Mutaties

Vanwege de eisen aan de bescherming van persoonsgegevens vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de NEN-7510 Informatiebeveiliging in de zorg, zijn er enkele wijzigingen in de rollen en rechten in Peridos doorgevoerd. Een beschrijving van alle rollen met bijbehorende rechten in Peridos staat op www.peridos.nl. Goed dus om te bekijken wie binnen uw organisatie welke rol heeft of nodig heeft.

Wijzigingen door de contactpersoon algemeen, kunnen op 2 manieren worden doorgegeven:

  1. Het betreffende aanvraagformulier (www.peridos.nl/aanmelden/) mailen naar info@spsrm.nl
  2. Of door een mail te sturen naar info@spsrm.nl.

Wijzigingen samenstelling team?