Het team.

Stefan zum Vörde sive Vörding MBA Bestuurder

Stefan is als algemeen bestuurder eindverantwoordelijk voor de organisatie van SPSRM.

Annemieke van Rooden Regiocoördinator

Annemieke is als regiocoördinator verantwoordelijk voor de coördinatie van de kwaliteitsbevorderende en borgende taken van SPSRM zowel counseling als echoscopie.

Anna Cijsouw Kwaliteitsmedewerker

Anna is als kwaliteitsmedewerker verantwoordelijk voor de uitvoering van werkzaamheden die voortkomen uit en samenhangen met kwaliteitsbevorderende en coördinerende taken van SPSRM. Zij richt zich met name op de counseling.

José van Teijlingen Kwaliteitsmedewerker

José is als kwaliteitsmedewerker verantwoordelijk voor de uitvoering van werkzaamheden die voortkomen uit en samenhangen met kwaliteitsbevorderende en coördinerende taken van de SPSRM. Zij richt zich met name op de echoscopie.

drs. Viki Verfaille Kwaliteitsmedewerker

Viki is eveneens als kwaliteitsmedewerker werkzaam in de kwaliteitsbevorderende en coördinerende taken van SPSRM. Met name richt zij zich op de inventarisatie van de kwaliteit van het prenatale screeningsprogramma alsook het stimuleren van kwaliteitsbevorderende activiteiten in de werkregio van SPSRM.

Prof.dr. Monique Haak Medisch adviseur

Monique is verbonden aan SPSRM in de rol van medisch adviseur. Zij is gynaecoloog-perinatoloog en foetaal chirurg bij het LUMC en hoogleraar verloskunde aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Leiden.