Werkgebied

waar we werkzaam zijn

Werkgebied

Onderstaande kaart is een schematische weergave van de verdeling Regionale Centra prenatale screening. De gebieden zijn gelieerd aan het de werkgebieden van de 8 samenwerkende Universitaire Medische Centra. De Stichting Prenatale Screening Randstad Midden (SPSRM) is gericht op het werkgebied van de Stichting Klinisch Genetisch Centrum Leiden (KGCL) en de afdeling prenatale diagnostiek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Nederland is verdeeld in 7 gebieden met elke een Regionaal Centrum. Een zorgverlener wordt gekoppeld aan het Regionale Centrum in de regio waar naar verwachting de meeste verrichtingen worden gedaan. Dit wordt de zogeheten primaire regio. Dit Regionale Centrum doet de landelijke toetsingen op normaantal en kwaliteit.

Ons werkgebied
Huidige bijscholingscyclus counselors halverwege

Check aantal accreditatiepunten