Echoapparatuur

prenatale screening

LRCB

Echoapparatuur die gebruikt wordt binnen de screening moet voldoen aan kwaliteitseisen. Om de kwaliteit in de toekomst nog beter te kunnen borgen, is door het  landelijk expertisecentrum voor bevolkingsonderzoek (LRCB) een nieuw kwaliteitssysteem ontwikkeld. Kern van dit kwaliteitssysteem is dat de specificaties en eisen van de echoapparatuur voortaan getoetst worden door middel van het uitvoeren van diverse testen. Dit systeem wordt tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2026 geleidelijk geïmplementeerd.

Om de kwaliteit van de apparatuur te kunnen borgen, hanteren wij de volgende twee zaken:

  1. Het toetsen van de apparatuur specificaties vóór ingebruikname, door middel van een typetest en een acceptatietest.
  2. Het toetsen van de kwaliteit na ingebruikname van de apparatuur en gedurende de levensduur van het apparaat, door middel van periodieke testen en incidentele testen.

Meer informatie over het LRCB of aanvragen acceptatietest

Externe link

Kwaliteitseisen

Er zijn momenteel twee versies kwaliteitseisen aan de apparatuur en beeldopslag van toepassing.

  • Kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag 23 maart 2017 – voor apparatuur aangeschaft vóór 12 oktober 2020.

Apparatuur aangeschaft vóór 12 oktober 2020 mag, mits deze voldoet aan de eisen in dit document, danwel aan de eisen die gelden voor apparatuur aangeschaft ná 12 oktober 2020, ook gebruikt worden voor het uitvoeren van een eerste trimester SEO(structureel echoscopisch onderzoek ) (vanaf 1 september 2021).

  • Kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag 17 juni 2021 – voor apparatuur aangeschaft ná 12 oktober 2020

Kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag

Externe link

Wijzigingen apparatuur doorgeven

Wijzigingen LRCB

Externe link