Informatie

counseling

Algemeen

Als counselor verstrek je expliciet en gefaseerd informatie over de screening en de consequenties die daaraan zijn verbonden aan de zwanger als zij heeft aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn. Zo wordt voldaan aan de informatieplicht volgens de WGBO.

De zwangere wordt op die manier in staat gesteld een weloverwogen en geïnformeerde keuze te maken om al dan niet deel te nemen aan de screening.

Voor het uitvoeren van de prenatale screening is (geïnformeerde) toestemming (informed consent) van de zwangere nodig.

checklist nieuwe counselor

Download hier de checklist het (opnieuw) aanvragen van een kwaliteitsovereenkomst counseling.

Download hier een schema ‘herintreden counselor’ voor zorgverleners die eerder een kwaliteitsovereenkomst hadden.

Vervolgonderzoek prenatale diagnostiek

Als er bij de counseling of screening blijkt dat er een verhoogde kans op een chromosomale en/of structurele afwijking bij het kind is dan is dat mogelijk een indicatie om de zwangere te verwijzen naar een centrum voor prenatale diagnostiek of bij twijfel te overleggen met het centrum voor prenatale diagnostiek of een klinisch geneticus.

Reden voor zulk overleg is bijvoorbeeld in geval van een indicatie voor een Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek (GUO) type 1 in het tweede trimester. Er wordt dan bepaald of er mogelijk ook een indicatie is voor een GUO type 1 in het eerste trimester.

Blijkt de zwangere géén indicatie te hebben voor een GUO type 1 in het 1e trimester en wél in het 2e trimester dan kan de zwangere indien gewenst gewoon gecounseld worden over de 13 weken echo.

Bereikbaarheid PND LUMC en klinisch geneticus

Externe link

Informatiemateriaal

Er zijn verschillende middelen en materialen die je als professional kunt gebruiken voor het verdiepen of verbreden van je kennis of die je kunt inzetten om de zwangere te informeren. Denk daarbij aan (digitale) folders (in meerdere talen), animatievideo’s en een informatiekaart. 

Bestellen Informatiemateriaal

Externe link

Animatievideo's en informatiekaart

Externe link

Nevenbevindingen

Mocht er uit de NIPT blijken dat er sprake is van een nevenbevinding dan is dat een indicatie voor verwijzing naar een centrum voor prenatale diagnostiek en/of een klinisch geneticus.

In dat geval neemt de klinisch geneticus altijd eerst contact op counselor en daarna ook zelf met de zwangere.

Alles over nevenbevindingen

Externe link

Webinar met toelichting nevenbevindingen door dr. R.J. Galjaard

Externe link

Uitslag NIPT contact Lab