Contract SEO

voor echocentra.

Voor het mogen uitvoeren van prenatale screening in de vorm van een ETSEO en/of TTSEO is het wettelijk verplicht dat zorginstellingen een samenwerkingsovereenkomst hebben met het regionaal centrum. Alvorens de overeenkomst kan worden aangegaan toetst het regionaal centrum aan de hand van de landelijke kwaliteitseisen of de zorginstelling aan de voorwaarden voldoet.

Aanvragen Voorwaarden