Beeldbeoordeling

Echoscopisten

Algemene informatie

Als SEO-echoscopist maak je elke twee jaar een logboek met daarin de beelden van 3 SEO’s. Vervolgens zal een beeldbeoordelaar het logboek bekijken en een schriftelijke terugkoppeling geven.

Landelijk is afgesproken dat, indien een zorgverlener in meerdere regio’s werkzaam is, de beeldbeoordeling wordt uitgevoerd door het Regionale Centrum waar de zorgverlener de meeste SEO’s heeft verricht. Betreffende zorgverleners ontvangen hierover bericht.

RIVM: kwaliteitsbeoordeling SEO

Externe link

Logboek uploaden

Het opvragen en uploaden van je logboek gaat via Peridos, tenzij anders door ons is aangegeven. Een handleiding over de werkwijze vind je op Peridos.nl.

 

Download hier een voorbeeld logboek

Externe link
Huidige bijscholingscyclus counselors halverwege

Check aantal accreditatiepunten