Opleiding en bijscholing

Echoscopisten

Opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist

Wanneer je tenminste 500 tweede trimester SEO’s hebt uitgevoerd, kun je de opleiding volgen tot eerste trimester SEO-echoscopist. Deze opleiding bestaat uit meerdere onderdelen te weten:

  • Theorie – studiemateriaal
  • Vijf informatie- en instructievideo’s
  • Theorietoets
  • Vaardigheidstraining

Na afronding van de verplichte onderdelen van de opleiding wordt een certificaat afgegeven. Dit certificaat biedt de mogelijkheid voor het aanvragen van een kwaliteitsovereenkomst bij het Regionaal Centrum. Binnen een halfjaar na het behalen van het certificaat dient de echoscopist te starten met de uitvoering van het eerste trimester SEO.

Na het starten van de uitvoering van het eerste trimester SEO dient de echoscopist binnen 3 tot 6 maanden een logboek aan te leveren voor een kwaliteitscontrole.

Zie voor verdere informatie studiehandleiding-etseo-2024-def.pdf (clbps.nl)

Opleiding tweede trimester SEO-echoscopist

Om een tweede trimester SEO uit te mogen voeren, moet je een erkende opleiding tot TTSEO-echoscopist hebben afgerond. De opleiding wordt erkend als deze aan de landelijke voorwaarden voldoet. Nadat je de opleiding hebt afgerond, heb je de kennis die je nodig hebt om het TTSEO uit te voeren. Daarna kun je een kwaliteitsovereenkomst TTSEO-echoscopist aanvragen. Ga naar Opleiding echoscopisten | Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl) voor meer informatie. 

Bijscholing

Als ETSEO- en/of TTSEO-echoscopist dien je zorg te dragen  dat je aantoonbaar op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van echodiagnostiek van aangeboren afwijkingen en van echoscopische risicoschatting. Tijdens de kwaliteitsaudit door Regionale Centra dien je aan te kunnen tonen welke bij-/nascholing je de afgelopen twee jaar hebt gevolgd. In totaal dienen (voor het eerste en/of tweede trimester SEO samen) iedere 2 jaar tenminste 16 accreditatiepunten te worden behaald.

RIVM: scholing van echoscopisten

Externe link

Kwaliteitsregister BEN

Externe link
Uitslag NIPT contact Lab