Bloedafnameorganisaties (BAO)

Informatie

Regionaal Centrum

Het RIVM heeft de contracten per april 2023 overgedragen aan de zeven Regionale Centra voor Prenatale Screening. Elke bloedafnameorganisatie is gekoppeld aan één Regionaal Centrum.

SPSRM ziet toe op de naleving van het contract, monitort de kwaliteit van de diensten en zorgt voor de uitbetalingen in de regio Randstad Midden. Voor vragen en opmerkingen, neem contact op via: info@spsrm.nl.

Bloedafnamelokaties (BAO's)

Zoek bloedafnamelokatie

Externe link

Audit

Momenteel wordt gewerkt aan het vormgeven van de landelijke audits van de BAO’s. De contactpersonen worden hierover geïnformeerd.

Foutmeldingen

BAO-medewerkers met de rol van ‘BAO-databeheerder’ in Peridos ontvangen vanaf 17 juli 2023 notificaties in het geval er een probleem optreedt in de afhandeling van een NIPT bloedafname (afgekeurde retourberichten).

Om deze retourberichten in te zien is het noodzakelijk om in te loggen in Peridos.
Via onderstaande handleiding kunt u mogelijke fouten herstellen.

handleiding afhandeling foutmeldingen

Externe link
Uitslag NIPT contact Lab