Wijzigingen samenstelling team?.

Wijzigt er iets in de samenstelling van je team
counselors, praktijkassistenten, SEO-echoscopisten? Wijzigingen kunnen worden
doorgegeven via info@spsrm.nl. In verband met o.a. het controleren
van actieve kwaliteitsovereenkomsten kunnen wijzigingen enkel door de
SPSRM worden doorgevoerd in Peridos.

Rollen en rechten Peridos

Externe link