Financiering en uitbetaling counseling.

Het ministerie van VWS heeft in 2017 besloten om prenatale screening niet meer te vergoeden via de zorgverzekering, maar vanuit de Rijksbegroting. Dit is al geleidelijk ingevoerd voor de NIPT en het structureel echoscopisch onderzoek. De Regionale Centra voor Prenatale Screening (RC’s) hebben nu de opdracht gekregen om – namens de overheid – ook de uitbetaling van de counseling te verzorgen. Peridos, het digitale dossier voor de prenatale screening, speelt een centrale rol in het uitbetalingsproces.

De komende periode zal de SPSRM uitgebreid informeren over de te nemen acties om uitbetaling mogelijk te maken. Zie hieronder de aankondiging met meer informatie namens het RIVM.

Download hier de aankondiging met meer informatie