Webinar wijzigingen financiering counseling 7 november 2024.

Vanaf 1 januari 2025 gaan de Regionale Centra de counseling voor prenatale screening uitbetalen. Deze wijziging is het gevolg van een besluit van het ministerie van VWS in 2017 om de prenatale screening niet meer te vergoeden vanuit de zorgverzekering, maar vanuit de Rijksbegroting.

Deze manier van uitbetalen is al ingevoerd voor de NIPT en het SEO. Op dit moment zijn de Regionale Centra bezig om – namens de overheid – ook de uitbetaling van de counseling te gaan verzorgen.

Op donderdag 7 november is er van 16.00-17.00 uur een webinar voor alle contactpersonen van de counselingspraktijken en de – beoogde – financiële contactpersonen van de praktijken. In dit webinar geven we een overzicht van alle praktische informatie over de nieuwe manier van financieren van de counseling. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.

Aanmelden kan via Webinars | CLBPS