Jaarlijkse toetsing normaantal counseling.

De Kwaliteitseisen counseling prenatale screening (versie 13.1, mei 2023) stellen dat het voor de
borging van de kwaliteit noodzakelijk is dat het voeren van de counselingsgesprekken tot de
regelmatige werkzaamheden van de counselor behoort. De counselor moet minimaal 35 gesprekken
per jaar te voeren zodat de counselor geoefend blijft in het counselen.

De peildatum is jaarlijks 1 maart. De toetsing wordt uitgevoerd met de op dat moment in Peridos geregistreerde counselingen. Je ontvangt jaarlijks rond deze datum automatisch bericht per e-mail of is voldaan aan de norm.

klik hier kwaliteitseisen counseling

Externe link