2- daagse cursus aangeboren afwijkingen Erasmus MC.

Voor meer informatie

Externe link

Prenatale screening op aangeboren afwijkingen door middel van het structureel echoscopisch onderzoek is onderdeel van de dagelijkse verloskundige zorg. Bij afwijkende echoscopische bevindingen wordt de zwangere behalve naar een centrum voor prenatale diagnostiek ook vaak naar de obstetrisch hulpverlener in eigen regio verwezen. Voor eerste gesprekken en begeleiding is het belangrijk dat SEO echoscopisten en obstetrisch hulpverleners kennis hebben van de afwijkingen, mogelijke diagnostische testen en het te voeren beleid. Ook is het van grote waarde te weten wat het te verwachten behandel-traject voor het kind, zodat de aanstaande ouders zich daarop kunnen voorbereiden. In deze tweedaagse cursus wordt aandacht besteed aan de diagnostiek en
behandeling van verschillende afwijkingen