Wijziging keuze nevenbevindingen.

Als de keuze bij de NIPT voor wel of geen nevenbevindingen gewijzigd moet worden, dan kan je dit veelal zelf via het aanpassen van de aanvraag. De aanvraag hoef je niet in te trekken.

Optie 1. Versturen van nieuwe aanvraaggegevens vanuit bronsysteem:
Pas in het eigen bronsysteem de keuze test in de aanvraag aan. Stuur vervolgens de nieuwe gegevens naar Peridos. Dan wordt de reeds bestaande aanvraag in Peridos overschreven. Hierdoor is er een nieuwe aanvraag geregistreerd (met een nieuwe Peridoscode).
Let op: Dit is alleen mogelijk als de reeds bestaande aanvraag in Peridos nog in status ‘Aangevraagd’ of ‘Bij verwijsplatform’ staat. (Dit zijn de statussen waarbij er dus nog geen bloed is afgenomen.)

Optie 2. Handmatig wijzigen van de keuze test in de aanvraag in Peridos:
Open de bestaande aanvraag in Peridos, pas handmatig de keuze test hierin aan en klik op ‘Opslaan’. Voor de handleiding, zie: Beschrijving overzicht labaanvragen NIPT in Peridos.
Let op: De keuze test kan alleen handmatig gewijzigd worden in de aanvraag in Peridos als de status van de aanvraag staat op ‘Aangevraagd’, ‘Bij verwijsplatform’, of ‘Bloed afgenomen’. (Dit zijn de statussen waarbij de buizen dus nog niet zijn gearriveerd bij het NIPT-laboratorium.)