Update onderzoek capaciteit SEO.

Volgende fase

Ruim 400 echoscopisten en praktijkverantwoordelijken van echocentra hebben de vragenlijst ingevuld voor het onderzoek naar de capaciteit onder eerste en tweede trimester SEO-echoscopisten. De eerste ruwe analyses van de gegevens laten zien dat het onderzoek waardevolle inzichten geeft in de uitdagingen waar SEO-echoscopisten en de praktijken mee te maken hebben.

Om de uitkomsten in een breder perspectief te kunnen plaatsen zijn in de afgelopen maanden óók interviews gehouden met de verantwoordelijken van alle tweede trimester SEO-opleidingen in Nederland. Er is onder andere informatie opgehaald over de in- en uitstroom in de afgelopen vijf jaar. Ook is uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen rond stageplaatsen.

De komende maanden worden de data uit de vragenlijsten en de gegevens van de opleidingen door het projectteam verwerkt. Naar verwachting worden de voorlopige resultaten begin 2024 bekend.