Uitslagtermijn NIPT terug naar 10 dagen.

Uitslagtermijn terug naar 10 dagen

De uitslagtermijn van de NIPT gaat per 15 mei 2023 terug naar de reguliere 10 kalenderdagen. Met de start van de NIPT per 1 april was gecommuniceerd dat tijdelijk de uitslag kon oplopen tot maximaal 21 kalenderdagen. Slechts in een enkel geval is de termijn langer geweest dan 10 dagen. Het is dan ook niet meer nodig de langere uitslagtermijn aan te houden.  Dit neemt niet weg dat door de nog bestaande problemen bij de digitalisering van enkele bloedafnameorganisaties in sommige gevallen de deadline van 10 kalenderdagen kan worden overschreden.