Uitslag NIPT contact Lab.

Uitslag NIPT contact Lab

Onlangs zijn wij geattendeerd op een casus waarbij de status van de bloedafname van een zwangere langer dan 10 dagen op ‘Analyse’ bleef staan in Peridos. Daarop is contact opgenomen met het laboratorium. In dit geval was een nevenbevinding vastgesteld. De procedure is dan dat de 2e buis bloed nogmaals wordt geanaliseerd. Daarop wordt de klinisch geneticus gecontacteerd en die neemt vervolgens contact op met zwangere en verloskundige.

Door de feestdagen Hemelvaart en Pinksteren duurde dit proces langer dan de gebruikelijke 10 kalenderdagen. Dit is een uitzondering maar niettemin stressvol voor de zwangere. Als de uitslag langer op zich laat wachten dan 10 kalenderdagen en de status ‘Analyse’ heeft, kun je contact opnemen met het laboratorium. Vermeld in de mail altijd de Peridoscode en de geboortedatum van de cliënt. In een enkel geval valt de bloedafnamelokatie onder een andere regio (grensgebieden). Het is daarom raadzaam om eerst telefonisch contact op te nemen met de priklokatie om te achterhalen van welk laboratorium gebruik wordt gemaakt. Bij twijfel kan uiteraard contact worden opgenomen met SPSRM via 071 200 12 20 of de helpdesk@peridos.nl.

Erasmus MC diagnostieklaboratorium
mail        loket.klinischegenetica@erasmusmc.nl
tel           010-70 43 197