Spiegelrapportage 2022.

In Peridos bij de zorginstellingsgegevens kan het spiegelrapport 2022 worden gedownload.
Dit kan door de rechtsgeldig vertegenwoordiger of de contactpersoon algemeen van Peridos. Hierover is ook een persoonlijk mail gestuurd.