Resultaten onderzoek naar kwaliteit TTSEO in relatie tot praktijkvariatie.

In opdracht van het RIVM-CvB en de Regionale Centra heeft IQ Health van het Radboudumc het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het TTSEO in relatie tot praktijkvariatie. In november 2023 heeft een groot aantal echocentra de moeite genomen om in het kader van dit onderzoek een vragenlijst in te vullen. Veel dank nog daarvoor!
De belangrijkste conclusie is dat er bij de uitvoering van het TTSEO soms grote verschillen zijn tussen echocentra. Zo is er tussen de echocentra een grote variatie in het Percentage TTSEO’s met als conclusie: incompleet onderzoek of het Percentage TTSEO conclusie: verdenking afwijking. Ook het Percentage Verwijzing GUO2 na incompleet TTSEO varieert sterk tussen echocentra. IQ Health concludeert ook dat er een verdiepingsslag nodig is om meer inzicht te krijgen in de factoren die deze variatie kunnen verklaren en om de eventuele vervolgstappen te kunnen bepalen.

Benieuwd naar de resultaten?  
Lees dan de samenvatting van het onderzoek met daarin de belangrijkste bevindingen én de mogelijke vervolgstappen.