Kostprijs onderzoek.

Vanaf 1 januari 2025 wordt de counseling niet meer vanuit de
Zorgverzekeringswet betaald maar vanuit de Rijksbegroting via de
Regionale Centra (net als ETSEO en TTSEO). Tussen juni en november
2023 voert KPMG in opdracht van het RIVM-CvB (Centrum voor
Bevolkingsonderzoek) daarom een onderzoek uit. Verschillende
counselingspraktijken worden gevraagd om mee te werken aan dit
onderzoek. Doel van het onderzoek is een door het veld gedragen
kostprijs van het counselinggesprek over prenatale screening inclusief
duidelijkheid over de opbouw van de kosten. Met deze kostprijs kan
VWS eind 2023 (op advies van het RIVM) een passend tarief vaststellen.
Bij dit onderzoek is een projectgroep betrokken waarin de KNOV, de
NVOG, de Verloskunde opleidingen, de Regionale Centra en het RIVMCvB zijn vertegenwoordigd.