Aandacht voor PARVO-B19 epidemie.

Namens alle Nederlandse PND-centra willen we jullie attenderen op de PARVO-B19 epidemie die gaande is. PARVO-B19, oftewel de vijfde ziekte, is een virus dat anemie (bloedarmoede) bij de foetus kan geven. Hierdoor kan een hydrops foetalis ontstaan. Onbehandeld leidt dit vaak tot overlijden van de foetus. De behandeling van anemie is een intra-uteriene transfusie (IUT); deze vindt plaats in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). In het LUMC hebben dit griepseizoen meerdere casus met PARVO-B19 een intra-uteriene transfusie (IUT) gekregen. In andere perinatale centra zijn dit seizoen opvallend veel zwangeren onder controle om anemie tijdig op te sporen. Dit wordt gedaan via een Doppler meting van de piek systolische snelheid in de arteria cerebri media (PSV-ACM) bij de foetus.

Graag aandacht voor het onderstaande:

  • Bij minder leven van de foetus, verkoudheid van de zwangere of gewrichtsklachten bij de zwangere met name in de handen: Vraag na of er in de omgeving van de zwangere PARVO-B19, oftewel de vijfde ziekte is.
  • Denk bij hydrops aan PARVO-B19. Verwijs hydrops naar het PND-centrum in het LUMC
    (tel 071 071-52 98 866) om vertraging in het diagnostisch traject te voorkomen.
  • Bij verdenking PARVO-B19: bepaal serologisch zowel IgM als IgG voor PARVO-B19.

Bij aanwezigheid van Parvo IgM en IgG voor 20 weken zwangerschapsduur: volg PSV-ACM gedurende 12 weken op in een ziekenhuis (tweede of derde lijn).