Jaarlijkse toetsing normaantal.

Aan de hand van de in Peridos geregistreerde data